Projektek

A Sikeres Régió Alapítvány – a projekt-generálásokon és a szellemiségéhez kapcsolódó törekvésekben való közreműködéseken túl – saját fejlesztéseket is megvalósít.

Kezdeményezésein keresztül is hozzá kíván járulni a régió – elsősorban Szőreg és térsége – gazdasági-, társadalmi- és kulturális fejlesztéséhez, fejlődéséhez.

Az Alapítvány elképzeléseit kiemelt területek köré csoportosította:

120 éves a szőregi rózsatő

A szőregi rózsatőtermesztés 1894-ig vezethető vissza. Az első kereskedelmi céllal Szőregen ültetett rózsatő Kovács Márton kertész nevéhez kötődik.

A 120 éves évforduló kapcsán a 2014-es év kiváló lehetőséget teremt a szőregi rózsatő népszerűsítésére, megismertetésére.

A 120 éves a szőregi rózsatő projekt célja, hogy összefogja a szőregi rózsatőhöz, Szőreghez kötődő rendezvényeket, törekvéseket, szervezőket, szervezeteket.

A 120 éves a szőregi rózsatő kezdeményezés honlapja

Értékmegőrzés, ismeretterjesztés

A Sikeres Régió Alapítvány elkötelezett a kultúra- és az értékek megőrzése, támogatása mellett. A projektek megvalósításakor az értékteremtést és -megőrzést tartja az egyik legfontosabb szempontnak,  célnak.

Ennek szellemiségében az Alapítvány – elsősorban Szőreghez és a szőregi rózsához kapcsolódó – honlapokat készít és üzemeltet, melyek többsége nonprofit szemléletű, bárki számára szabadon hozzáférhető.

Értékünk a rózsa™

Több ezer éves rózsanemesítés és rózsatermesztés magyarországi fellegvára Szőreg. A hazai rózsatőtermesztés 98%-a évszázados hagyomány szerint itt történik.

2012-ben a szőregi rózsatő európai uniós földrajzi eredetvédelmi oltalmat kapott, így csatlakozott a EU legelismertebb termékeihez. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény értelmében a szőregi rózsatő hivatalosan is hungarikummá, magyar nemzeti értékké vált.

A Szőreg környékén termesztett rózsatő a térség kulturális-, technológiai- és gazdasági értéke. Az Értékünk a rózsa™ projektünk keretében a rózsatermesztéshez, a rózsához kapcsolódó kezdeményezéseket foguk össze. Fontos szempontnak tartjuk az egységes, termesztőktől, termelőktől független kommunikációt, melynek középpontjában a virágok királynője áll.

Értékünk a rózsa™ (fejlesztés alatt)

Jó gyakorlatok

A feladataink megvalósítása során nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra és a továbbfejleszthetőségre. A megvalósított projektek – azon túl, hiogy szervesen kapcsolódnak egymáshoz – pilot-projektként, Jó gyakorlatként szolgálnak további saját és “külsős” kezdeményezések számára.

Oktatás-, oktatásfejlesztés

Szőregért Társaság™

A Szőregért Társaság™ kezdeményezés elindításakor a Sikeres Régió Alapítvány abból a meggyőződéséből indult ki, hogy szükséges és fontos a helyi értékek, hagyományok, eredmények összefogása, megismertetése.

Célunk, hogy együttműködő egységgé, Társasággá szervezzük a Szőreghez kapcsolódó kezdeményezéseket.

Az aktuális projektek mellett a kezdeményezések és a már megvalósult fejlesztések egymást támogatva, segítve egy közös szellemiség jegyében – a Szőreghez kapcsolódó értékek minél szélesebb körű megismertetése, elismertetése – szerveződnek, ezzel is újabb lehetőségeket teremtve.

A Szőregért Társaság™ honlapja (fejlesztés alatt)