Szakmai-, szervezeti tagság

A Sikeres Régió Alapítvány – részben kurátorai által – számos szakmai-, civil-  és érdek-képviseleti szervezet tagja, ezzel is segítve a kitűzött céljai megvalósulását.

Magyar Public Relations Szövetség

A Magyar Public Relations Szövetség küldetése a public relations, mint interdiszciplináris tudományterület, elmélet és szakmai gyakorlat hazai elterjesztése, és etikai normáinak széleskörű elfogadtatása, fejlesztése és ápolása.

A szövetség a pr-szakemberek országos, egyéni és kollektív, szakmai és etikai érdekképviseletét és egyben érdekvédelmét ellátó nonprofit szervezet, amely politikai és vallási szempontból semleges.

Magyar Politikatudományi Társaság

A Magyar Politikatudományi Társaság szakmai-tudományos egyesület, amely a hazai politológia különböző világnézeti és szakmai irányzataihoz és iskoláihoz tartozó szakembereket kívánja tömöríteni. Szabad fórumot biztosít a tudományos kutatás eredményei, valamint a tudomány és a politikai gyakorlat közötti viszony megvitatásának. A szakmai értékek és az igényes tudományosság képviseletében kíván befolyást gyakorolni a politikatudományt érintő döntésekre. Működése során számít a társadalomtudományi kutatók és oktatók, aktív részvételére és támogatására, különös súlyt kíván helyezni a fiatal politológusok, az egyetemi oktatásban részt vevő diákok és kezdő szakemberek bevonására.

Magyar Rózsatársaság

A Magyar Rózsatársaság legyen a rózsakedvelők – akár kezdő vagy gyakorló rózsabarát az illető – igényes önszerveződő civil társasága, ahol bővíthetik ismereteiket a kerti rózsákról és a szép kertek rendezéséről. Ösztönzi az igényesebb nemzeti kertkultúra és környezet gyorsabb fejődését. Sikeres működésével tekintélyt szerez magának, visszajelzéseket ad a rózsakedvelőket kiszolgáló piac szereplőinek ( rózsafaiskolák, kertészeti árudák, kerttervezők, kertépítők, stb.), akik ezt támogatásaikkal honorálják. Politikai pártoktól és nyereségorientált szervezetek befolyásától mentes közösségi élet.

Magyar Tanárképzők Szövetsége

Napraforgó Dél- Tisza Menti Falusi Vendéglátók Egyesülete

Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszter

A „Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszter a régió turisztikai szereplőinek összefogásával alakult meg azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a Hungarikumokban és a minőségi magyar termékekben rejlő lehetőségek kihasználásának elősegítéséhez és a térség turisztikai potenciáljának növekedéséhez. A klaszter a hagyományos programok mellett egyedülálló, a régió adottságait kihasználó színvonalas szolgáltatásokat kíván nyújtani az idelátogató vendégek számára. A Klaszter fő célkitűzése a régió ismertségének és elismertségének javítása, illetve a térség jövedelemtermelő képességének a javítása a szőregi rózsa, és a Délalföld hungarikumainak elterjesztésével, illetve a hozzá kapcsolódó – döntő mértékben – turisztikai programcsomagok kialakításával.

Szakképzési Kerekasztal Egyesület

Szeged Turizmusáért Szövetség

A Szövetség célja Szeged város, mint jelentős vonzerőkkel rendelkező fogadóterület turisztikai értékeinek feltárása, népszerűsítése, a természeti és épített környezet védelme, az ember által alkotott vonzerőtényezők folyamatos fejlesztése.

Legfontosabb feladatai:

  • Részvétel a Szeged turizmusát érintő helyi döntések előkészítésében, a turisztikai jellegű beruházások és fejlesztések előzetes véleményezése.
  • Részvétel a versenyképes és fenntartható turisztikai desztináció kialakításában, fejlesztésében, népszerűsítésében.
  • Szeged városához kötődés és a lakosság identitástudatának erősítése.
  • Új értékesítési lehetőségek feltárása a turista forgalom növelése érdekében.

SZÓ-TÉR Kommunikációs Egyesület

A 2001-ben alapított nonprofit szervezet, a SZÓ-TÉR egyesület abban a meggyőződésben tevékenykedik, hogy a Dél-Alföld gazdasági- és kulturális fejlődésének, EU-s integrációjának és a civil szektor lényegi szerepvállalásának feltétele a hatékony társadalmi kommunikáció.

Alapításának célja a non profit szektor kommunikációs igényeinek ellátása, nevezetesen: ”A civil szervezetek szerepvállalását és kiteljesedését szolgáló kommunikáció sokféleségével az EU gyakorlatának megfelelő társadalmi nyilvánosság megteremtése a Dél – alföldi régióban”.

Szőregért Alapítvány

A Szőregért Alapítvány elsődleges célja a szőregi infrastruktúra fejlesztése, az egészségmegőrzés, a közművelődés, a közbiztonság, a környezetvédelem és egyéb közösségi célú területeken történő fejlesztésekhez, korszerűsítéshez anyagi támogatás nyújtása; valamint ezen célok megvalósításában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerése.

Működése során a Szőregért Alapítvány aktív részese Szőreg településrész mindennapjainak: céljai szellemében önálló projektjein túl segítséget nyújtott a helyi újság indulásánál, bekapcsolódott a mára már országos elismertségű Szőregi Rózsaünnep szervezésébe is.

Szőregi Rózsa Alapítvány

A Szőregi Rózsa Alapítvány 2003-ban alakult elsősorban a Szőregi Rózsaünnep szervezési és lebonyolítási feladatainak koordinálására. Az alapítók célja az volt, hogy a szervezők egy civil szervezetbe csoportosulva még szorosabban együttműködjenek a rendezvény és Szőreg sikeréért.

A Szőregi Rózsa Alapítvány célja “a kistérség és a hozzá tartozó területeken élők érdekében a jobb és hatékonyabb munkaerő-piaci tevékenység, turisztikai-, egészségügyi megelőző-, környezet- és ifjúságvédelmi tevékenység elősegítése. Továbbá a már hagyományokkal rendelkező, évente megrendezésre kerülő Szőregi Rózsaünnep megszervezése, lebonyolítása, a hagyomány továbbfejlesztése, a kistérség rózsatermelőinek összefogása a Szőregi Rózsaünnep megvalósításának elősegítése érdekében.”