Adatkezelési nyilatkozat

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a sikeresregio.hu honlap (továbbiakban: honlap) felhasználói által honlap használata során megadott és a honlap üzemeltetője (Sikeres Régió Alapítvány, továbbiakban: Adatkezelő) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy tevékenysége során minden adatkezelés megfelel az Adatkezelési nyilatkozatban megfogalmazottaknak. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési nyilatkozatot bármikor megváltoztassa.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag a honlap használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

 

Személyes adatok, adatkezelés célja, időtartama

Személyes adatnak minősül minden azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az Érintettel helyreállítható.

A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak, azonban a megadott adatok egy részének kezelését és továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

 

A Honlapra látogatók adatai

Az adatkezelés célja: a Szolgáltató a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi CVIII. tv. 13/A § (3), valamint az Érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, valamint a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama: a Honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Honlap független web-analitikai auditálását a Google Analytics szolgáltatása végzi. A kapcsolódó adatkezelésről részletesen a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/ oldalakon olvashat.

A külső szolgáltatók az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat (cookie) helyezhetnek el és olvashatnak vissza. Ha az Érintett böngészője visszaküld el korábban elmentett adatcsomagot, a külső szolgáltatóknak saját tartalmuk tekintetében lehetőségük van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatási adatait a korábbiakkal. Az adatcsomagokról részletesen a http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldalon olvashat.

 

Regisztráció a Honlapon

Az adatkezelés célja: a Honlap bizonyos, előzetes regisztrációhoz kötött szolgáltatásának biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett felhasználóneve, email címe.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett utolsó bejelentkezéstől számított legfeljebb két évig vagy az Érintett adattörlési kérelméig.

 

Hírlevél feliratkozás

Az adatkezelés célja: a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe.

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hírlevél-szolgáltatásról való leiratkozásáig.

 

Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: dátum, az Érintett számítógépének IP címe, operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, az Érintett neve, email címe, az üzenet tárgya, szövege, egyéb, az Érintett által megadott adat.

Az adatkezelés időtartama: A megadott adatokat adatbázisban nem tároljuk, azokból elektronikus levelet (emailt) generálunk, amit – az általános iratkezelési szabályoknak megfelelően – a keletkezésüktől számított 5 lezárt üzleti évig őrzünk meg.

 

További adatkezelések

Az Adatkezelési Nyilatkozatban fel nem sorolt esetekben az esetleges adatfelvételkor kerül sor az Érintett tájékoztatására.

 

Az adatkezelés biztonsága, az adatok tárolása

Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei: székhelyén, adatfeldolgozójánál, valamint a Padmin Bt. (szerverhosting szolgáltató) szerverén (6100 Kiskunfélegyháza, Klapka u. 4.).

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtételére annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel a Honlapon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Az Érintettek által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem hozzáférhetőek. Kivételt képez a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek általi megkeresés. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben azok a pontos célt és az adatok körét megjelölik – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Hozzáférés és adatmódosítás

A felhasználó az általa megadott személyes adatokat bármikor módosíthatja az impresszumban megadott e-mail címre eljuttatott levélben.

 

Adatok törlése

A felhasználó az általa megadott személyes adatok törlését és az azokhoz való hozzáférés megszüntetését bármikor kérheti az impresszumban megadott e-mail címre eljuttatott levélben.

 

Elérhetőség

Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel kapcsolatosan bármilyen észrevétele, kérdése, vagy javaslata van keresse szerkesztőségünket:

Sikeres Régió Alapítvány

6771 Szeged, Szerb u. 50/B
E-mail: kapcsolat[at]sikeresregio.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-85051/2015

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot Adatfeldolgozó(k) igénybevételére, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak módosítását, törlését az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein keresztül.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu